Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU)

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (aiemmin Kalajokilaakson ja Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymät) on merkittävin toisen asteen koulutuksen järjestäjä Oulun Eteläisen alueella, joka aloitti toimintansa 1.1.2012. Kuntayhtymään kuuluu seitsemän ammattiopistoa, aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut sekä autokoulu. Varsinainen aikuiskoulutus toteutetaan yhtymän ammattiopistoissa. Opiskelijoita ammatillisessa peruskoulutuksessa on n. 3200, aikuis- ja oppisopimusopiskelijoita n. 1000 ja henkilöstöä n. 560.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä järjestää monialaista ammatillista koulutusta, tukee ja vahvistaa yksilön elinikäistä kasvua, ammatillisten valmiuksien kehittymistä ja alueen kehittymisedellytyksiä. Kuntayhtymän järjestämä koulutus on alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti arvioiden tuloksellista ja laadukasta. Kunta-yhtymästä valmistuvat toimivat aktiivisesti yhteiskunnassa.

Tuloksellisuusrahoituksessa uusi kuntayhtymä sijoittui suurten koulutuksen järjestäjien sarjassa Pohjois-Suomen kärkeen.

Ammattiosaamisen näytöissä on kokeiltu vertaisarviointeja. Menetelmää kokeillaan laajennetun työssäoppimisen yhteydessä ja jatkossa muissakin yhtymän arvioinneissa. Kuntayhtymällä on käytössään monia arvioinnin ja parantamisen työkaluja esim. toiminnan kokonaisarviointi, ulkoinen arviointi, itsearviointi, bsc ja palautejärjestelmä. Henkilöstö-kertomus pohjautuu kuntayhtymän henkilöstöstrategiaan ja siinä määriteltyihin strategisiin linjauksiin. JEDUlle on tehty henkilöstö- ja työhyvinvointistrategia vuosille 2012 – 2014, johon on sisällytetty henkilöstön työhyvinvoinnin toimenpideohjelma. Konkreettisten toimenpiteiden suunnittelussa ja valmistelussa toimii hyvinvointiryhmä, jossa on edustajia jokaisesta ammattiopistosta. Henkilöstöstrategiaan määriteltyjä strategisten painopiste-alueiden toteutumista tarkastellaan vuosittain. 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kansainvälinen toiminta noudattaa CQAF -mallin mukaista toimintatapaa, johon kuuluvat suunnittelu, toteutus, arviointi ja parantaminen. Yhtymässä toimii kansainvälisyystiimi. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymällä on vakiintuneita yhteistyökumppaneita Bulgariassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Kiinassa, Kyproksella, Saksassa, Tanskassa, Turkissa, Unkarissa, Venäjällä ja Virossa. Kansainvälisiä liikkuvuus-, kehittämis- ja verkostohankkeita toteutetaan aktiivisesti. Esimerkiksi Leonardo da Vinci -rahoitteisia opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuus-hankkeita on toteutettu vuodesta 2002 lähtien. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on myöntänyt kahdelle Leonardo da Vinci-rahoitteiselle liikkuvuushankkeelle laatusertifikaatin ajalle 1.6.2010–31.5.2014. Unkari-yhteistyö on laaja-alaista, ja sitä on kestänyt 16 vuotta. Kansainvälisestä toiminnasta, hankkeista ja niiden tuloksista on kerrottu tarkemmin kuntayhtymän www-sivuilla kansainvälisyysosiossa.

JEDU Henkilöstö- ja hyvinvointi strategia 25012012 
JEDU kansainvälistymisen toimintasuunnitelma 25012012
JEDU strategia 09012012